Grapevine and Olive Nursery - VIDNACOM - Production and Selection    

Back to Index - Grapevine and Olive tree Nursery
VIDNACOM  VINE & OLIVE  R&D  консултации  NEWS  DISTRIBUTION  CONTACT
  MASLIN - Categorii

CATEGORIA DE PLANTE DIN PEPINIERA DE MASLINI
Având în vedere norma europeană, există patru categorii de materiale pentru reproducerea măslinului: iniţială, de bază, certificat şi standard sau CAC ( Normele Comunitare Agrare).
Viveros Vidnacom dispune în acest moment de ultimele trei categorii:

1.- Materiale de multiplicare de bază
Se comercilizează cu etichetă albă.
Materialele de multiplicare care îndeplinesc următoarele condiţii:
a. Că s-au produs pe răspunderea producătorului, prin metode general acceptate, pentru menţinerea identităţii varietăţii şi, în cazul său, a clonei, precum şi pentru prevenirea bolilor şi care rezultă direct din materialele de multiplicare iniţiale prin mijloc vegetativ
b. Să fie destinate producerii de materiale de multiplicare certificate.
c. Să îndeplinească condiţiile prevăzute în Decretul Regal 929/1995, pentru materialele de multiplicare bază şi că s-au realizat certificări oficiale.

2. Materiale de multiplicare certificate
Se comercilizează cu eticheta albastră.
Materialele de multiplicare care îndeplinesc următoarele condiţii:
a. Rezultă direct din materialele de multiplicare bază sau din materialele de multiplicare iniţiale.
b. Că sunt destinate producerii de plante sau de părţi de plante care servesc pentru producerea de măsline.
c. Că îndeplinesc condiţiile prevăzute in Decretul Regal 929/1995, pentru materialele de multiplicare certificate şi s-au realizat certificări oficiale.

3. Materiale de multiplicare standard
Se comercializează cu etichetă galbenă.
Materialele de multiplicare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a. Să aibă identitate şi puritate a tipului.
b. Să fie destinate producerii de plante sau de părţi de plante care servesc la producerea de măsline.
c. Să îndeplinească condiţiile prevăzute in Decretul Regal 929/1995, pentru materialele de multiplicare certificate şi s-au realizat certificări oficiale.LARRAGA (Navarra) SPAIN
Calle El Huerto s/n - 31251
Tfn/Fax +34 948 711 464 - Móvil +34 649 108 275