Grapevine and Olive Nursery - VIDNACOM - Production and Selection    

Back to Index - Grapevine and Olive tree Nursery
VIDNACOM  VINE & OLIVE  R&D  консултации  NEWS  DISTRIBUTION  CONTACT
  VIE - Plantă Altoită
Red - White
 

МАСУЕЛА /Mazuela/

Ботаническо описание:
време на напъпване: късно.
Време на зреене: късно.

Агробиологични характеристики:
Високопродуктивен сорт, Изправени леторасти. Да не се култивира в къснозреещи почви.
• Устойчивост на суша, добре адаптирано за слабоплодородни терени. Позволява късо кастрене.
Необходимост от калий. В хладни зони не зрее правилно.
Чувствителен към оидиум. Слабо чувствителен към гъбата ботритис /botrytis/ и екскориоза.

Технологични характеристики:
Алкохолни вина със силен цвят, меки и с ниско плодово съдържание. Стегнати танини, тревисти и горчиви.
Най-добри резултати се получават чрез филтриране през въглен, благодарение на високата им киселинност и възникването на типично млади аромати. В нископлодородни зони, с добри почви, възрастни лози и ограничена продукция, се получават качествени вина.
Използва се преди всичко за смесване, допринасяйки с киселинност.

 


LARRAGA (Navarra) SPAIN
Calle El Huerto s/n - 31251
Tfn/Fax +34 948 711 464 - Móvil +34 649 108 275